Bovenlogo 1

Huurtarief Sint-Annazaal

Tarieven vanaf januari 2016.

Tarief 1
Parochiale verenigingen zonder winstgevend doel: (vergadering, ledenfeest, …) Zelf kuisen.
€ 125,00

 

Tarief 2
Parochiale verenigingen met winstgevend doel: ouderavond, kaas- en wijnavond,
verkoopstentoonstelling, fuif, T.D, concert, optreden, …
€ 225,00

 

 

Tarief 3
Niet-parochiale activiteiten.
€ 350,00

 

   
Meerdere opeenvolgende dagen gebruik voor eenzelfde activiteit. 2de dag 50 % korting
  3de dag 75 % korting

In de prijs zitten elektriciteits- en waterverbruik inbegrepen.  Het verbruik van aardgas wordt apart bijgefactureerd.

Er wordt steeds een waarborg gevraagd van € 250,00 tot € 750,00 bij ondertekening van de huurovereenkomst (niet van toepassing bij tarief 1).

Winstgevend doel: activiteit met betalende inkom (kaartenverkoop) en /of gebruik van de toog met commercieel karakter.

Regelmatige gebruikers kunnen een speciale regeling verkrijgen, overeengekomen met de beheerder van de Sint-Annazaal in overleg met de Raad van Bestuur.

Afwijkende tarieven worden enkel toegestaan na beslissing en goedkeuring door de beheerder van de Sint-Annazaal in overleg met de Raad van Bestuur

Jaarlijks kan per 1 januari een indexatie doorgevoerd worden.

Bij organisatie van eetfestijnen e.d. waarbij veel bedrijfsvuil wordt verwacht zal de verhuurder een container ter beschikking stellen en automatisch doorfactureren aan de huurder.