Bovenlogo 1

 VZW parochiale werken van Sint-Anna te Aalst

Doel

De VZW parochiale werken van Sint-Anna te Aalst heeft tot doel bij te dragen tot de opbouw van de christelijke gemeenschap in de parochie.
Zij ondersteunt de parochiale verenigingen en activiteiten van alle aard die de religieuze, culturele en sociale ontwikkeling en het algemeen welzijn van de bevolking nastreven. 
Het katholiek karakter is een wezenlijk element van de vereniging.  Hiervoor zal zij het beheer van het patrimonium waarnemen in het belang van de parochie en de jeugd- en volwassen bewegingen en organisaties.

Voor het verwezenlijken van dit doel mag zij alle rechtshandelingen stellen die bijdragen tot het rationeel beheren van het patrimonium dat zij in beheer heeft.  Zij kan tevens economische activiteiten uitoefenen, onder meer door verhuring van de gebouwen aan derden, voor zover dit bijkomstig is en de opbrengst van deze activiteiten integraal naar de realisatie van het statutair doel gaat.

Gezien de opdracht en het doel van de vereniging kan de verhuur van lokalen die manifest in tegenstrijd zijn met het doel van de vereniging geweigerd worden.

Samenstelling Raad van Bestuur

Danny De Pierre, voorzitter en penningmeester
De Groote Joost, bestuurder
De Decker Robert, bestuurder
Michel Bekaert,
 bestuurder

Voor bijkomende vragen:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.