Huurcontract De Weeg

Algemeen
Alle activiteiten dienen ingeschreven te zijn in de kalender op de website (www.sint-anna-aalst-lokalen.be) met een omschrijving van de aard en het tijdstip van de activiteit.

Naast een volledige dag kan u ook reserveren voor 3 mogelijke tijdsdelen:

- voormiddag: 08.00 u. -13.00 u.
- namiddag: 13.01 u.-18.00 u.
- avond: 18.01 u.-24.00 u.

De sleutel kan worden opgehaald in de 'De Kring' de dag zelf of eventueel de avond voordien.  Een ander tijdstip kan slechts na overleg met de uitbaters van 'De Kring'.  Alle wijzigingen of annulaties dienen minstens 48 uur voor aanvang van de activiteit te worden gemeld.  Bij gebreke hieraan zal de aangevraagde activiteit integraal worden gefactureerd zoals aangevraagd.

Brandveiligheid
Het installeren van vuren zowel voor verwarming als voor het klaarmaken van eten zijn zowel in de Blokhut als in De Weeg verboden.  Voor dergelijk gebruik verwijzen wij u de zaal van De Kring waar een geïnstalleerde keuken voorhanden is.

De enige uitzondering betreft kookdemonstraties van een parochiale vereniging in De Weeg waarbij gebruik wordt gemaakt van het daar aanwezige fornuis, eigendom van Femma Sint-Anna.

Er mogen eveneens geen elektrische installaties met een vermogen van 20 Ampère worden aangesloten.

Waarvoor kan De Weeg en de Blokhut worden gebruikt?
Deze lokalen zijn geen feestzalen, maar lokalen voor vergaderingen en samenkomsten in de ruime zin.  Dit houdt eveneens in dat het afspelen van muziek dat tot ver buiten de lokalen te horen is, en de buren hindert, niet is toegestaan.

Wat kan er zoal doorgaan?
De Weeg en de Blokhut
- allerlei vergaderingen
- dia- of filmvoorstellingen

Enkel De Weeg
- recepties en feestjes zonder bereiding van etenswaren ter plaatse
- rouwmaaltijden
- kookdemonstraties voor parochiale verenigingen

Verkoop van dranken (alcoholisch en niet alcoholisch) is in deze lokalen zijn ten strengste verboden.  Het aanbieden van dranken voor eigen verbruik zonder winstbejag kan wel.

Wie kan genieten van het tarief parochiale verenigingen?
Alle verenigingen en eigen organisaties van de parochie Sint-Anna die als zodanig door de parochie zijn erkend.

Alle andere verenigingen, particulieren, met inbegrip van de leden van een parochiale vereniging, vallen onder het tarief niet parochiaal.

De reservatie en bevestiging online gelden als huurovereenkomst tussen huurder/gebruiker en verhuurder.
De facturatie volgt via e-mail.

Alle betwistingen hierover worden door de Raad van Bestuur van de VZW parochiale werken van Sint-Anna Aalst beslecht.